Tax Assurance

Ondernemingen, en zeker de beursgenoteerde, hebben een verplichting hun financiële resultaten te rapporteren. Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moet de betrouwbaarheid van de rapportage garanderen. Het fiscale proces is vaak lastig onder controle te houden voor grote ondernemingen.

 

Coney tax experts heeft hiervoor het TACS Control System (TCS) ontwikkeld waarmee u het fiscale proces in uw organisatie eenvoudig in kaart brengt en integreert met de reguliere AO/IC. Het grote voordeel van TCS is dat dit het fiscale proces niet eenzijdig benadert, maar integraal vanuit de bepalende invalshoeken die tezamen de kwaliteit van de fiscale functie uitmaken:

 

  • Duidelijkheid in verantwoordelijkheden;
  • Borging van (tax accounting) kennis van boekhoud- en belastingregels;
  • Borging van aansluiting tussen de verschillende boekhoud- en belastinggrondslagen;
  • Lage tijdsdruk gedurende het afsluitingsproces;
  • Kort tijdspad naar de aangifte als sluitstuk op het Tax Accounting & Reporting proces.

 

Coney tax experts heeft ruime ervaring met het opzetten van interne controle op het fiscale proces. Met een simpele ‘nulmeting’ inventariseren wij de kwaliteit van deze interne controle in uw organisatie en brengen de verbeterpunten in kaart. Met TCS verankert u de fiscale procedures, bent u altijd gedocumenteerd en ‘in control’. Vaak is met beperkte aanpassingen al een enorme verbetering te realiseren.

 

Wilt u ook controle? Vraagt u dan eens naar de mogelijkheden van TCS voor uw organisatie.

Aanvullende informatie

  • imageLocation: right