Bedrijfsopvolging en bedrijfsoverdracht

Er komt een moment dat u nadenkt over de verkoop of overdracht van uw bedrijf. Bijvoorbeeld als u van uw pensioen wenst te gaan genieten en uw bedrijf aan uw kinderen of personeelsleden wenst over te dragen. Mogelijk dat een andere partij uw bedrijf wilt overnemen.


De Nederlandse belastingwetgeving kent fiscale faciliteiten waardoor het mogelijk is de belastingdruk bij een bedrijfsoverdracht aanzienlijk te verlagen of naar de (verdere) toekomst door te schuiven. Dat vergt echter een gedegen voorbereiding waarbij het zaak is deze tijdig te treffen. In sommige gevallen kan het bijvoorbeeld verstandig zijn om uw bedrijf ‘verkoopklaar’ te maken om optimaal van de bestaande faciliteiten gebruik te maken, waarbij een wachtperiode van enkele jaren noodzakelijk kan zijn.


Ook wanneer u een bedrijf wilt aankopen, is goed advies en begeleiding noodzakelijk. Een kat in de zak kopen is nooit leuk, en al helemaal niet als er veel geld mee gemoeid is. U wilt dus precies weten wát u koopt en hoe u het aangekochte bedrijf in uw eventuele al reeds bestaande onderneming kunt inpassen.


Coney tax experts onderzoekt, adviseert en begeleidt u bij het nemen van de horden bij de verkoop, aankoop of overdracht van een bestaand bedrijf of bestaande onderneming. Waar nodig doen wij dit in samenspraak met een notaris of jurist.

Aanvullende informatie

  • imageLocation: right