Emigratie/wonen en werken in het buitenland

Genieten van een ander klimaat, een nieuwe baan net over de grens, nauwer samenwerken met uw buitenlandse zakenpartner of een nieuwe markt aanboren in het buitenland. Dit zijn zomaar wat mogelijkheden waarbij u te maken kunt krijgen met belastingwetgeving uit verschillende landen.


Waar moet u allemaal aan denken? Zijn er fiscale verplichtingen te vervullen als u Nederland definitief verlaat? Blijft u in Nederland belastingplichtig als u bijvoorbeeld uw huis achterhoudt? Hoe vindt belastingheffing plaats over de winst van uw buitenlandse vestiging? Zo zijn er veel vragen die kunnen opkomen bij een vertrek naar het buitenland. Uw latere terugkeer naar Nederland kan eveneens fiscale complexiteit met zich meebrengen.


Coney tax experts werkt samen met RBB International, zodat wij u ook in het buitenland terzijde kunnen staan. Wij zullen zorgen dat de weg vrijgemaakt wordt voor uw grenzeloze plannen en uw terugkeer naar huis.

Aanvullende informatie

  • imageLocation: right