Herstructurering

U denkt aan nieuwe investeringen en uitbreiding, ziet kansen voor een nieuwe markt en verdere groei, overweegt een bedrijfsovername of misschien juist de verkoop of staking van een bedrijfsonderdeel.


Is uw huidige ondernemingsstructuur juridisch, fiscaal en financieel nog wel optimaal? Door toegenomen bedrijfsrisico’s is het om fiscale redenen wellicht verstandiger om uw eenmanszaak voort te zetten in een BV, uw bedrijfspand onder te brengen in een aparte BV etc. Misschien is uw onderneming met meerdere vennootschappen uitgebreid en is een vereenvoudiging van de vennootschapsstructuur op zijn plaats. Het kan ook dat u juist vanuit een BV terug wilt keren naar een eenmanszaak om gebruik te maken van fiscale voordelen.


Coney tax experts gaat graag met u in gesprek om uw drijfveer en toekomstvisie te leren kennen. En met u te verkennen welke obstakels er zijn om gezamenlijk te overwinnen. Wij adviseren u graag over de fiscaal haalbare weg, en houden samen met u vinger aan de pols. Indien nodig begeleiden wij de volledige herstructurering van uw onderneming, zetten wij de rechtsvorm om of vereenvoudigen wij de ondernemingsstructuur, rekening houdend met uw specifieke wensen. Waar nodig doen wij dit in samenspraak met een notaris of jurist.


Coney tax experts zet graag uw pijlers op de juiste plek.

Aanvullende informatie

  • imageLocation: right