Overig belastingadvies

De reikwijdte van belastingadvies is erg breed. Behalve de werkzaamheden zoals elders op deze website beschreven vindt fiscale advisering ook op tal van andere gebieden plaats. Het kan gaan om de aankoop van een woning, een investeringsbeslissing, het opheffen van een bedrijf, onbelaste vergoedingen etc. Fiscale kansen en risico’s dienen continu goed overwogen te worden.


Coney tax experts zal zorgen voor een passend fiscaal advies én dit ook voor u uitvoeren. Coney tax experts beschikt over de expertise om altijd fiscaal voor u te scoren.

Aanvullende informatie

  • imageLocation: right