Schenken en erven

Uw vermogen kan bestaan uit geld, effecten, een onderneming, aandelen, onroerende zaken, kunst, noem maar op. U wilt graag de regie houden over wat er met dit vermogen gebeurt op het moment dat u reeds tijdens leven of onverwachts door overlijden uw sportschoenen aan de wilgen moet hangen.


Vererving en schenking heeft fiscale gevolgen. Afhankelijk van de hoogte van de nalatenschap of schenking en de ontvangers, zal de Belastingdienst over het saldo van de nalatenschap of schenking erf- of schenkbelasting heffen.


Het is verstandig om al gedurende het leven delen van uw vermogen over te dragen naar de volgende generatie(s). Daarmee voorkomt u in veel gevallen dat vererving later, tegen een hoger tarief, plaatsvindt. En met behulp van een testament bepaalt u zelf op welke wijze uw nalatenschap vererft, en aan wie. Met een juist testamentadvies kan worden bewerkstelligd dat uw vermogen dáár terechtkomt waar u dat wilt en natuurlijk tegen een zo laag mogelijke belastingdruk.


Met een uitgekiend schenkingstraject en testamentadvies is het zeker niet uit te sluiten dat de overdracht van vermogen, ook bij grote vermogens, zonder belastingheffing als schenkingsrecht en erfbelasting naar de volgende generatie kan plaatsvinden.


Coney tax experts vertelt u hier graag meer over.

Aanvullende informatie

  • imageLocation: right